Προηγούμενο

Ο Ευαγγελιστης Λοuκάς γράψει το Ευαγγέλιο του.

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΣΤΗΝ
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ 1995

Αρχική σελίδα
Επόμενο
Γαλλικά